top of page

Araştırma, “İşbirliği Güç Birliğidir” Felsefesi ile Gerçekleştirildi

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilek Dönmez Polat ve Araştırmacı Büşra Postacı tarafından gerçekleştirilen “Gelibolu Turizminin Gelişmesinde Paydaşlar Arasındaki İşbirliğinin Analizi” araştırması sonuçlandı. Araştırma ilerleyen günlerde makale olarak yayınlanacak ancak ondan önce sonuçlar Gelibolu’daki paydaşlar ile paylaşılmak istendi.

Araştırmaya katılan 330 katılımcıya “Diğer paydaşlar ile işbirliği yapıyor musunuz?”, “Gelibolu destinasyonunun gelişmesi için en çok hangi paydaşlarla işbirliği içinde çalışıyorsunuz?, “Paydaşlar ile işbirliği yaptığınız konular nelerdir?” , “Gelibolu’da paydaşlar arasındaki işbirliğini arttırmak için hangi konulara ağırlık vermek gerekmektedir?”, “Gelibolu’daki farklı paydaşlar arasındaki işbirliğini teşvik etmenin en iyi yolu nedir?”, “Gelibolu’daki paydaşlarla işbirliği yapmak için başlıca sebepleriniz nelerdir?”, “Gelibolu’daki paydaşlarla işbirliği yapmamak için başlıca sebepleriniz nelerdir ?” şeklinde sorular yöneltildi.

Araştırmaya tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşti…

Araştırmaya kaymakamlık, belediye, otel, seyahat acentası, devlet kurumları, restoranlar, kafeteryalar, üniversite, müze, sanayi ve ticaret odası, muhtarlıklar, ticari işletmeler, turizm acentaları, ulaşım işletmeleri, dernekler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, medya, turistler, bölge halkı ve turizm çalışanlarından oluşan paydaşlar katıldı. Toplamda 330 anket dağıtıldı ancak geçerli kabul edilen ve analize sokulan anket sayısı 248 oldu.


bottom of page