top of page

Derneklerde Yönetim Becerileri Eğitimi

Gelibolu'da faaliyet gösteren derneklerin yöneticilerine ve yönetim kurulu üyelerine yönetim becerileri eğitimi verildi


bottom of page